ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 11-18 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 24 ต.ค. หลังจากนั้นมีเลือดออกตลอดจนถึงวันนี้ จะท้องไหม ใช่เลือดล้างหน้าเด็กไหม

 •  พู่' ขวัญ.
  สมาชิก

  ประจำเดือนหนูมาวันที่11ตุลาค่ะ หมดวันที่18เช้า หลังจากนั้นผ่านมา จนวันที่24 หนูมีอะไรกับแฟน พอเสร็จดึงออกมาก็มีเลือดของหนูเป็นเกร็ดแแกมาด้วย หลังจากนั้นหนูก็มีเลือดไหลคล้ายประจำเดือน แต่เป็นสีน้ำตาล จนวันนี้วันที่1พฤศจิกา แล้วค่ะ ยังไม่หายเลย หนูจะท้องมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ พู่' ขวัญ.

                      หากประจำเดือนมา 11-18 ต.ค. และในวันที่ 24 มีเลือดออกมาอีก โดยออกจนถึงวันที่ 1 พ.ย. ดังกล่าว ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจาก

                     1. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย รวมถึงมีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ มีปัสสาวะผิดปกติ มีไข้

                     2. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น 

                      3. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                      4. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                      5. มีโรคบางอย่าง เช่น ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เกร็ดเลือดต่ำ เป็นต้น

                      สำหรับเลือดล้างหน้าเด็กนั้น โดยปกติจะพบหลังจากการมีปฏินสนธิไปแลัวประมาณ 6-12 วัน และเลือดจะออกเพียง 1-2 วัน รวมถึงมีปริมาณไม่มากและออกสีแดงจางๆ ดังนั้น เลือดที่ออกอยู่นี้ จึงไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็กค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม เลือดที่ออกในวันที่ 11-18 ต.ค ที่ผ่านมา อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้  โดยอาจเป็นเลือดที่เกิดจากมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น ซึ่งหากก่อนหน้านั้นได้มีเพศสัมพันธ์ ก็อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แ

                      หากเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดท้องน้อย มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ