ถามแพทย์

 • อายุ 16 ปี ยังไม่เคยเป็นประจำเดือนเลย น้ำหนัก 80 สูง 154 สามารถกินยาปรับฮอร์โมนได้ไหม

 • สวัดดีค่ะหนูอายุ16ปีหนูยังไม่เคยเป็นประจำเดือนเลย หนูน้ำหนัก80สูง154ค่ะหนูสามารถกินยาปรับฮอร์โมนได้ไมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ วรรภา สุขโสภณ

                 หากอายุ 16 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีประจำเดือน ถือว่ามีภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (primary amenorrhea) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จาก

                 1. ภาวะเยื่อพรหมจารีไม่ขาด ถือเป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิดที่เยื่อพรหมจารีไม่ขาดเป็นรูหรือเป็นช่องเปิดสู่ภายนอก เมื่อเข้าสู่วัยที่ควรมีประจำเดือน จะทำให้มีอาการปวดท้องน้อยทุกเดือน และอาการจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีประจำเดือนออกมาให้เห็น อาจมีอาการคัดตึงเต้านมร่วมด้วยในช่วงเวลาใกล้เคียงกับมีอาการปวดท้องน้อย ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ เช่น การมีเต้านม มีขนหัวหน่าว สะโพกผาย เป็นต้น จะพัฒนาตามวัยปกติ

                 2 มีการพัฒนาที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นมดลูก (Mullerian agenesis) ทำให้ไม่มีมดลูกและช่องคลอดเกิดขึ้น แต่ยังมีรังไข่เป็นปกติ ทำให้การพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                 3. มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ซึ่งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพื่อการมีประจำเดือน จึงส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                 4. รังไข่ไม่พัฒนา หรือ รังไข่หยุดทำงานก่อนเวลาอันควร โดยหากเกิดก่อนวัยที่จะมีประจำเดือน ก็ไม่มีประจำเดือนเลย และจะไม่มีการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ เช่น ไม่มีเต้านมที่ขยายขึ้น ไม่มีขนหัวหน่าว สะโพกไม่ขยาย เป็นต้น 

                 5. มี โครโมโซมเป็นเพศชาย (XY) และมีต่อมเพศซึ่งเป็นของเพศชายคอยสร้างฮอร์โมน แต่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชาย จึงทำให้ลักษณะภายนอกเป็นผู้หญิง เรียกว่า tesicular ferminization 

                 หากยังไม่เคยมีประจำเดือนมาเลย แนะนำว่าต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด อาจต้องมีการตรวจอัลตราซาวด์หรือตรวจโครโมโซมด้วยค่ะ

                  สำหรับการมีน้ำหนักตัวที่ 80 กิโลกรัม และสูง 154 cm.เมื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI จะได้ค่าที่ 33.73 ซึ่งแปลว่ามีโรคอ้วน ซึ่งควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายในการประเมินโรคหาโรคต่างๆ ที่อาจพบร่วมไปด้วย และรับคำแนะนำและการปฏิบัติตัวเพื่อลดน้ำหนักลงอย่างเหมาะสมค่ะ