ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา2ครั้ง/1เดือน

 •  ปลา' ปั่น'น
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กันแฟนวันที่3กุมภาพันธ์ แต่แตกนอกน้ะค้ะ แล้วประดำเดือนก้มาวันที่23-26 แล้วมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งวันที่28 แล้วกินยาคุมฉุกเฉินวันที่31 แล้วประจำเดือนมาอีกวันที่5ค่ะ จะเป็นอะไรมั่ยค้ั

  สวัสดีค่ะ คุณ ปลา' ปั่น'น,

                    หากประจำเดือนได้มาแล้วในวันที่ 23-26 ก.พ. ก็แสดงว่า ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3 ก.พ. 

                    ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 28 ก.พ. ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก ดังนั้น อาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้ 

                     สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 5 เม.ย. น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาได้ เนื่องจากหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในประมาณ 1 สัปดาห์ ก็อาจเกิดเลือดออกจากช่องคลอดได้ ไม่ได้ถือเป็นประจำเดือนจริงๆ และไม่ได้อันตรายอะไร

                     ส่วนประจำเดือนจริงๆ นั้น มักจะมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่าปกติก็ได้ค่ะ