ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา2ครั้งต่อเดือน จะเป็นอะไรไหมค่ะ

 • สวัสดีค๊ะ คุณหมอ อยากรู้ว่าประจำเดือนหนุมาเมือนอาทิตย์ที่แล้วของเดือนธันวาคม2017แล้ววันนี้พึ่งมีเพศ​สัมพันธ์​กับแฟนไป ทำให้มีเลือดออกมาเป็นสีแดงสดไหลออกมาเลื่อยๆนี้จะเป็นอะไรไหมค๊ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุชาดา เรืองวิวัฒน์สกุล,

                  หากเพิ่งมีประจำเดือนที่มาเป็นปกติไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ และได้มีเลือดออกจากช่องคลอดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปดังกล่าว เลือดที่ออกอาจเกิดจาก

                   1. เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก เป็นอาการที่พบได้ประมาณ 30% ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิสนธิไปประมาณ 6-12 วัน เลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มาก และเป็นอยู่แค่ 1-2 วันเท่านั้น

                   2. เป็นเลือดที่ออกในวันไข่ตก ซึ่งบางรายอาจมีอาการปวดท้องน้อยด้วย เลือดที่ออกจะมีเพียงเล็กน้อย และเป็นอยู่เพียงแค่ 1 วันหรือมีอาการอื่นๆ อีก เช่น ตกขาวเป็นมูกใสยืดได้ ปริมาณมาก คลื่นไส้ เป็นต้น

                  3. เป็นเลือดที่ออกผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ เช่น

                          - มีการอักเสบติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือช่องคลอด ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ อาจเป็นเชื้อรา แบคทีเรีย ปรสิต และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้  หนองในเทียม เป็นต้น

                          -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วม เจ็บช่องคลอดหรือท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ และมีตกขาวสีเหลืองหรือเขียว หรือมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็น บางรายอาจมีไข้

                          -  มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                          -  มะเร็งปากมดลูก นอกจากทำให้มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจมีตกขาวสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น ตกขาวปนเลือด เลือดออกกะปริดกะปรอย และปวดท้องน้อยได้

                   4. การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของช่องคลอดได้ แต่จะไม่มีปวดท้องน้อยร่วม

                  5. เป็นเลือดที่ออกผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ นอกระบบสืบพันธ์ุ เช่น เกร็ดเลือดต่ำ ตับแข็ง ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาละลายลิ่มเลือด เป็นต้น

                   หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือมาต่อเนื่องอีกหลายวัน หรือมีอาการอื่นๆร่วม เช่น ปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ  ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ