ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ทานยาที่เภสัชจ่ายได้หรือไม่

  •  Yupa Laowpattarapichet
    สมาชิก
    เดือน ก.ค ประจำเดือนไม่มาได้ไปหาหมอได้ยา ยา provera 10 Mg manodepo เม็ดสีเหลืองมา พอก.ยนี้ไม่มาเลยเอาตัวอย่างไปซื้อที่ร้านขายยาแต่ได้ตัว provera 5 mg เม็ดสีฟ้ามา แบบนี้สามารถทานได้ไหมคะ https://www.img.live/images/2018/09/15/A0F3D8F7-0575-437E-B41B-B5F0F7A41BD8.jpg https://www.img.live/images/2018/09/15/1A25F989-4ADF-4B0F-945D-427FB3097B0E.jpg https://www.img.live/images/2018/09/15/126E3C32-50CD-44CC-9987-4B82F6A45AF6.jpg
    สวัสดีค่ะ คุณ Yupa Laowpattarapichet @ตัวยาที่สอบถามสามารถใช้แทน provera 10mg ได้ค่ะ โดยขนาด 5 mg นี้ สามารถรับประทานเป็น 2เม็ด (1เม็ด เช้าและเย็น หลังอาหาร) ค่ะ @แต่หากยังมีความผิดปกติของประจำเดือน แนะนำกลับไปพบแพทย์ผู้ดูแลอีกครั้งนะคะ