ถามแพทย์

 • ทานยาคุมกำเนิดอยู่ มีเลือดประจำเดือน 2 รอบใน 1 เดือน รอบแรกสีแดงปกติ รอบสองสีน้ำตาลและมาแบบกะปริดกะปรอย

 •  tara komfoo
  สมาชิก
  ปัจจุบันทานยาคุม แต่ประจำเดือนมาเดือนละ 2 ครั้ง เริ่มเป็นเดือนก.พ.61 รอบแรกปจด.มาเมื่อ 8-11/2/61 รอบ 2 ปจด.มาเมื่อ22-25/2/61 ห่างกันประมาณ 10-11 วัน เดือนมี.ค.61 รอบแรกปจด.มาเมื่อ 6-8/3/61 รอบ2 ปจด.มาเมื่อ 14-15 ห่างกันประมาณ 5 วัน สีของปจด.รอบแรกมีสีแดงก่ำและมาปกติ รอบ2 ลักษณะคล้ายเมือกสีน้ำตาลและมากระปริกระปรอย มีโอกาศเป็นอะไรได้บ้างค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ tara komfoo,

                      ลักษณะของประจำเดือนรอบแรกที่มีสีแดงก่ำดังกล่าว หากมาในช่วงวันที่เป็นการเว้นระยะการทานยาคุมกำเนิด 7 วัน (สำหรับยาคุมชนิด 21 เม็ด) หรือมาในช่วงการทานยาคุมเม็ดที่ 21-28 (สำหรับยาคุมชนิด 28 เม็ด) เลือดที่มาดังกล่าวจะถือเลือดประจำเดือนจากผลของฮอรโมนของยาคุมที่เป็นปกติ 

                     ส่วนเลือดที่ออกมาคล้ายเมือกสีน้ำตาล มาแบบกะปริดกะปรอยดังกล่าว หากมาในช่วงระหว่างที่ทานยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่ น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ซึ่งโดยปกติหากทานต่อเนื่องไปซักระยะ เลือดดังกล่าวก็จะหายไป แต่หากยังคงเป็นอยู่ แนะนำให้เปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมกำเนิดค่ะ