ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมีสีดำน้ำตาล เป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้ว ไม่มีปวดท้อง เกิดจากอะไร

 •  Onji
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ เมื่อเดือนที่แล้วประจำเดือนหนูมาเป็นสีดำน้ำตาล มาประมาณ 7วัน แต่เดือนนี้ ประจำเดือนหนูมาเป็นสีดำน้ำตาล แต่มาเกิน 7 วัน ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 2-3สัปดาห์แล้วค่ะ ไม่ปวดท้อง ไม่มีอาการอื่น มาในปริมาณที่น้อยมาก อาการแบบนี้เกิดจากสาหตุอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Onjira Dampaen,

                    หากมีเลือดออกมานาน 2-3 สัปดาห์แล้ว ถือว่ามีอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                    1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                      หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ แม้เลือดจะมีปริมาณไม่มากก็ตามค่ะ