ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมาแบบ 3 ปีค่ะ หลังจากฝังแล้วประจำเดือนก็มากระปริบกระปอย ไม่ทราบว่าปกติไหมค่ะ

 •  nuey sluer
  สมาชิก

  ฝังยาคุมมาแบบ 3 ปีค่ะ ฝังตอนหลังคลอด ประมาณ 45 วัน หลังจากฝังแล้วประจำเดือนก็มาค่ะ มากระปริบกระปอย กลางวันมา ตกกลางคืนไม่มาก็มี  บางครั้งเลือดออกมาเหนียวๆ จนยืดได้ก็มีค่ะ  ไม่ทราบว่าปกติไหมค่ะ ย่างเข้าเดือนที่3แล้ว

  สวัสดีค่ะ  

      อาการประจำเดือนไม่มา มาผิดปกติหรือไม่สม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่สม่ำเสมอนั้น มีหลายอย่าง เช่น ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ (ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) พบได้ในภาวะการรับประทานยาหรืออาหารบางชนิดที่อาจมีฮอร์โมนเพศหญิงผสมอยู่ ความผิดปกติของการตกไข่ (ovarian dysfunction) การออกกำลังกายหนัก หรือความเครียด ก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ การทำงานของไทรอยด์ผิดปกติ เป็นต้น ในกรณีนี้อาจเกิดได้จาก การฝังยาคุมกำเนิด ซึ่งถือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งค่ะ  และการใช้ยานี้จะทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเป็นอาการปกติของปีแรกที่ฝังยา และต่อมา

  ประจำเดือนอาจขาดหายไปได้ มีกรณีที่พบได้น้อยมาก คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดอยู่ โดยจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

  หากยังสงสัยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ