ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาน้อยสลับมากเป็นอย่างนี้สลับกันไปทุกเดือน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

 •  Reindeer Kawa
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาน้อยสลับมากเป็นอย่างนี้สลับกันไปทุกเดือนค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ?

  สวัสดีค่ะ  

  โดยปกติแล้วจะมีระยะของรอบประจำเดือนประมาณ 21 - 35 วัน และไม่เกิน 7 วัน ขึ้นกับแต่ละบุคคล หากมีประจำเดือนถี่ ห่าง หรือ นานเกินไป ถือว่าผิดปกติ

  ในแต่ละบุคคล และแต่ละเดือน อาจมีความแตกต่างของประจำเดือนบ้าง แต่ควรมีลักษณะคล้ายกัน หากมาไม่สม่ำเสมอ หรือห่างกันมาก อาจเกิดจาก ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ (ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) ความผิดปกติของการตกไข่ การออกกำลังกายหนัก หรือความเครียด การทำงานของไทรอยด์ผิดปกติ การตั้งครรภ์ เป็นต้น

      แนะนำว่า หากมีอาการผิดปกติ หรือยังสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจร่างกาย และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ