ถามแพทย์

  • เลือดออกทางช่องคลอดหลังรับประทานยาคุมฉุกเฉิน 6 วัน ใช่เลือดประจำเดือนหรือเปล่า

  •  ntpccnch
    สมาชิก
    กินยาคุมฉุกเฉินวันที่2 เลือดออกวันที่8(มาเยอะ) ประจำเดือนมาวันแรกคือวันที่25และหมดวันที่30 เลือดที่ว่านี้คือเลือดประจำเดือนหรือเปล่าคะ
    สวัสดีค่ะ คุณ ntpccnch @การรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ในคนไข้บางคนจะทำให้เกิดเลือดออกกระปริดกระปรอยในช่วงสัปดาห์แรกหลังการรับประทานได้ค่ะ หลังจากหากไม่ตั้งครรภ์ จะมีประจำเดือนปกติมา ซึ่งอาจมาก่อนหรือหลังจากกำหนดได้ **ดังนั้นคิดว่า ลักษณะเลือดที่ออกวันที่ 8 น่าจะเป็นผลจากการรับประทานยาคุมฉุกเฉิน และเลือดที่ออกวันที่ 25 หากเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับรอบประจำเดือนเดิม. คิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนค่ะ