ถามแพทย์

  • ปกติประจำเดือนมาวันที่ 3 แต่มาในวันที่ 30 พ.ย. เป็นอะไรไหม

  •  Serdew Duangkamon
    สมาชิก
    ขอถามหน่อยค่ะ ปกติประจำเดือนจะมา วันที่ 3 ของทุกเดือน แต่เดือนนี้เล่นมา ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนที่แล้ว จะเป็นอะไรไหมคะ อันนี้กังวล

    สวัสดีค่ะ คุณ Serdew Duangkamon,

                           หากนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาในรอบที่แล้ว จนถึงวันที่ 30 พ.ย. หากนับได้อยู่ในช่วง 21-35 วัน ก็ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติดี  ดังนั้น หากในรอบที่แล้ว ประจำเดือนมาวันที่ 3 พ.ย. จะเท่ากับมีระยะห่าง 27 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะห่างที่ปกติดี และหากประจำเดือนมานาน 2-7 วัน ไม่ได้มีปวดท้องน้อยรุนแรง ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดีค่ะ