ถามแพทย์

  • ประจำเดือนผิดปกติ

  •  Myn Nachi
    สมาชิก
    ประจำเดือนจะมาทุก32-35วันครั้งละ5-7วัน จะมีอาการเจ็บนมก่อนมา1-2วัน แต่ครั้งนี้ มาช้า2-3วันและไม่เจ็บนมไม่มีอาการอะไรเลย เพียงแต่มาน้อย(แค่แคฟี)2-3วันจ้า ตรวจเองขึ้น1ขีด มีโอกาสท้องมั้ยคะและ สาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติ

    สวัสดีค่ะ คุณ Myn Nachi,

                     หากเลือดที่ออกมานั้น มาช้ากว่ากำหนดที่ประจำเดือนควรจะมาไปเพียง 2-3 วัน โดยมานาน 2-3 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือน ซึ่งแสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อีกทั้งหากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ การที่ประจำเดือนมาปริมาณน้อยนั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดอาหาร มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น