ถามแพทย์

 • มีอาการเวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก ตรวจเจอ 1 ขีด ใช่อาการท้องไหม

 •  Rungrudee Bootdee
  สมาชิก

  คือมีอาการเวียนหัวปวดหัว เคลื่อนใส้จะอาเจียน เจ็บหน้าอก ตรวจเจอ 1 ขีด

  คิอการคนท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Rungrudee Bootdee,

                      หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องตามวิธีที่ระบุไว้ในฉลากของชุดตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไป แล้วพบขึ้น 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ แต่หากตรวจไม่ถูกต้อง หรือตรวจก่อนที่ประจำเดือนจะขาด อาจทำให้ตรวจไม่พบได้

                      หากมั่นใจว่าตรวจอย่างถูกต้อง การที่ประจำเดือนไม่มา จึงไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ โดยอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเครียด การทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น

                      สำหรับอาการปวดหัว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือน หรือเกิดจากความเครียดก็ได้