ถามแพทย์

 • ตรวจพบว่าท้อง ได้ฉีดยาและกินยาขับเลือด แต่ไม่มีเลือดออก เด็กจะมีความผิดปกติหรือเปล่า

 •  Apichaya Namee
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน ตรวจและทราบว่าตัวเองท้อง ไปฉีดยาขับเลือด แล้วก็กินยาขับเลือด แต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลือดไม่ออก เด็กจะมีความผิดปกติทางร่างกายหรือปล่าว

   สวัสดีค่ะ คุณ Apichaya Namee,

                       การทำแท้งนั้น ควรได้มีการปรึกษากับคนใกล้ชิด ทั้งแฟน พ่อหรือแม่ของเราหรือฝ่ายแฟนเรา ที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าควรให้โอกาสเด็กได้เกิดมาหรือไม่ ไม่อยากให้ตัดสินใจไปเองคนเดียว เพราะเด็กคนนี้ อาจเป็นกำลังสำคัญในชีวิตเราต่อไปในอนาคตได้ค่ะ 

                      หากได้ปรีกษาแล้ว และมีความจำเป็นต้องมีการทำแท้งจริง ก็ควรไปรับการทำแท้งยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฏหมาย และมีแพทย์เฉพาะทางสูติ-แพทย์ เพราะหากไม่ได้อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ การทำแท้งนอกจากจะไม่สำเร็จแล้ว อาจมีอันตรายร้ายแรง ถึงขั้นเสียชีวิต หรืออาจทำให้เราไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกต่อไป 

                       สำหรับยาที่ได้ฉีดและกินไปนั้น เนื่องจากไม่ทราบว่าคือยาอะไร แต่ไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ก็ย่อมส่งไปถึงทารกในครรภ์ ดังนั้น ก็อาจมีผลต่อการพัฒนาของทารกได้ แต่ก็อาจไม่มีผลก็ได้ ดังนั้น หากต้องการที่จะตั้งครรภ์ต่อ ก็อย่างเพิ่งวิตกกังวลไป เพราะเมื่อไปฝากครรภ์ แพทย์ก็จะทำการอัลตราซาวด์ให้ หากทารกมีความพิการในหลายๆ อวัยวะ แพทย์ก็จะแนะนำให้ทำแท้งในที่สุดค่ะ