ถามแพทย์

  • บริจาคเลือดทุก3เดือน จะมีโอกาสรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรง ได้มั้ยครับ

  • คือผมบริจาคเลือด ทุก3 เดือนมาเกือบ 40 ครั้งแล้วครับ แต่ว่าไม่เคยไปตรวจร่างกาย อยากสอบถามว่า มีโอกาศที่จะรู้ตัวจากโรคร้ายแรงต่างๆได้บ้างมั้ย ทางสภากาชาด เค้าจะมีการแจ้งในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของร่างกายให้มั้ยครับ

    สวัสดีครับ

    สำหรับการรับบริจาคเลือด จะมีการตรวจ โดยพื้นฐานคือหมู่เลือด โรคติดต่อทางเลือด คือ      เชื้อ HIV, เชื้อ HBV,เชื้อ HCV, ซิฟิลิส ด้วยการตรวจทางภูมิคุ้มกัน(Serology)เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายต่อเชื้อ สำหรับการตรวจ HIV จะใช้การตรวจ 4th Generation test ซึ่งตรวจทั้ง Antibody และ P24 Antigen ขอเชื้อ HIV ทำให้สามารถตรวจพบได้ในเวลาเร็วกว่าการใช้การทดสอบชุดเก่าคือใช้ระยะเวลาประมาณ 28 วันหลังได้รับเชื้อ และ NAT(Nucleic Acid Amplification Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อโดยตรงระยะเวลาการตรวจพบ หลังได้รับเชื้อ คือ 1 สัปดาห์

    หากทางสภากาชาดตรวจพบความผิดปกติ จะแจ้งให้เข้ารับการตรวจอีกครั้งครับ

    สวัสดีครับ สำหรับการรับบริจาคเลือด จะมีการตรวจ โดยพื้นฐานคือหมู่เลือด โรคติดต่อทางเลือด คือ เชื้อ HIV, เชื้อ HBV,เชื้อ HCV, ซิฟิลิส ด้วยการตรวจทางภูมิคุ้มกัน(Serology)เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายต่อเชื้อ สำหรับการตรวจ HIV จะใช้การตรวจ 4th Generation test ซึ่งตรวจทั้ง Antibody และ P24 Antigen ขอเชื้อ HIV ทำให้สามารถตรวจพบได้ในเวลาเร็วกว่าการใช้การทดสอบชุดเก่าคือใช้ระยะเวลาประมาณ 28 วันหลังได้รับเชื้อ และ NAT(Nucleic Acid Amplification Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อโดยตรงระยะเวลาการตรวจพบ หลังได้รับเชื้อ คือ 1 สัปดาห์ หากทางสภากาชาดตรวจพบความผิดปกติ จะแจ้งให้เข้ารับการตรวจอีกครั้งครับ