ถามแพทย์

 • น้ำในหูไม่เท่ากันมีผลในระยะยาวไหมครับ

 •  aomrt107
  สมาชิก
  การที่เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน นอกจากอาการข้างต้นแล้ว จะมีอาการแบบนี้ตลอดไปหรืออาการจะหายได้เอง แล้วจะมีผลกระทบต่อประสาทการได้ยินในระยะยาวไหมครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะคุณ aomet107 

  การวินิจฉัยน้ำในหูสองข้างไม่เท่ากันต้องมีอาการแบบนี้ค่ะ มีอาการ สองครั้ง หรือ มีอาการหนึ่งครั้งของการวิงเวียนบ้านหมุน นาน ยี่สิบ นาที ถึง สองชั่วโมง

  มีปัญหาในเรื่องของการเสียการได้ยินเสียงความถี่ต่ำถึงปานกาลาง ในขณะวิงเวียนบ้านหมุนมีอาการหูอื้อ ในหู หรือ อาการไม่ดีขึ้นเมื่อวินิจฉัยและรักษาว่ามีปัญหาทางเส้นประสาทสมองคู่ที่แปดแล้วรักษาไม่ดีขึ้น 

  สภาวะแทรกซ้อนจากการมีเป็นน้ำในหูสองข้างไม่เท่ากันคือ

  ทำให้เสียการทรงตัว ล้ม

  มีความวิตกกังวล

  เกินอุบัติเหตุได้ง่ายจากอาการวิงเวียน

  มีปัญหาทำให้เสียการทรงตัวและการได้ยิน

  หูอื้อมากขึ้น

  การรักษาที่ชัดเจนยังไม่มี แนะนำให้ใช้ยาช่วยลดอาการวิงเวีียน 

  อาหารที่ควรลดคือ อาหารที่มีเกลือปริมาณมาก เพราะเกลือจะทำให้มีปัญหาความผิดปกติของระดับน้ำในหูชั้นในได้ค่ะ

  ดังนั้นในระยะยาวจะมีผลต่อการได้ยิน และการทรงตัวค่ะ