ถามแพทย์

 • ถ้าเชื้อพิษสุนัขบ้าหยดลงพื้นแล้วเราไปสัมผัส มีโอกาสติดเชื้อหรือไม่ และถ้าเชื้ออยู่บนพื้น เชื้อจะอยู่นานแค่ไหน

 •  Anyaanya
  สมาชิก
  อยากทราบว่าถ้าเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ หยดลงพื้น แล้วเราไปสัมผัส มีโอกาสติดเชื้อหรือไม่ และถ้าน้ำลายที่มีเชื้อยุบนพื้นหรือตามที่ต่างๆ เชื้อจะยังอยู่ตลอดมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Anyaanya,

                   หากผิวหนังที่สัมผัสโดนน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า ไม่มีบาดแผลต่างๆ เช่น แผลถลอก แผลเปิด ขอบเล็บฉีกขาด (จากการตัดเล็บหรือกัดเล็บ) ก็จะไม่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากกระเด็นเข้าตา หรือปาก ก็มีโอกาสติดเชื้อได้

                 การอยู่รอดของเชื้อไวรัสนอกตัวของสัตว์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุณหภมิของอากาศ ความชื้น แสงสว่าง สารเคมีต่างๆ โดยหากอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติธรรมดา ที่อากาศแห้ง หรือโดนแสงแดด เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามักจะตายภายใน 2-3 ชั่วโมง แต่หากอุณหภูมิมากกว่า 50 องศาเซลเซียส เชื้อจะตายใน 2-3 นาที หากอากาศเย็น มีความชื้น และมีน้ำหล่อเลี้ยง ไม่โดนแสงแดด เชื้อก็จะอยู่ได้นานหลายชั่วโมง หากเชื้อโดนผงซักฟอกหรือสบู่ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างก็จะตายในทันที