ถามแพทย์

  • มีอาการเหนื่อนอ่อนเพลีย มีอาการวิงเวียน ไมมีไข้ไอ มีเจ็บคอเล็กน้อย เป็นไข้เลือดไหม

  • มีอาการปวดหัว เวียนหัว เวลาที่ลุกเดินหรือ เวลาที่ก้มทำอะไร ก็จะมีอาการเวียนหัว ตอนเช้ามีอาการปวดรอบตัวตา และต้นคอ ตัวร้อนนิดหน่อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก แต่มีอาการเจ็บคอนิดหนึ่ง รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา

    สวัสดีคะคุณ ดาวรุ่ง จันทาคีรี

    อาการปวดศีรษะอ่อนเพลียมีอาการอ่อนเพลียเวลาที่ลุกนั่งหรือ ก้มเร็วแเล้วมีอาการเวียนศีรษะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวการทรงตัวหรือ ปัญหาเกี่ยวกับหูและการได้ยินค่ะ

    ถ้าไม่มีไข้อาจจะไม่ค่อยเหมือนเรื่องของไข้เลือดออกค่ะ เนื่องจากมักจะต้องไข้นำมาก่อนคะแล้วถึงมีเรื่องของอาการปวดตามตัว มีเลือดออกได้

    ตอนนี้อาจจะต้องตรวจหูหรือ ตรวจการทำงานของสมองส่วนการทรงตัว การได้ยิน และแนะนำเรื่องวัความดันโลหิต อาจจะแนะนำให้ลุกนั่งช้า ๆไม่ก้มหน้ามากเกินไป  ดื่มน้ำให้มากค่ะ