ถามแพทย์

 • นิ้วไปถูใสโครงหน้าต่างเป็นแผล

 •  Adisak Saiduangkaew
  สมาชิก
  เมื่อวานนิ้วมือไปถูใส่โครงหน้าต่างเป็นแผลแต่แผลไม่ใหญ่อะไรมากโครงหน้าต่างเป็นเหล็กก็เก่าน่าดูควรไปฉีดวัคซีนบาดทยักไหมครับ

   

  สวัสดีค่ะคุณ Adisak Saiduangkaew

   

  ในกรณีที่มีบาดแผล การพิจารณาการให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและยาอิมมูโกลบูลินสำหรับเชื้อบาดทะยักจะพิจารณาอยู่2ส่วนค่ะ คือ ลักษณะบาดแผล ว่าเป็นแผลสะอาด หรือแผลสกปรก และ ประวัติการรับวัคซีน

   

  -หากเคยรับวัคซีนครบ 3เข็ม และเป็นแผลสะอาด ควรรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นหากการฉีดครั้งสุดท้ายนานเกิน10ปี

   

  -หากได้รับวัคซีนครบ 3เข็ม และเป็นแผลสกปรก ควรรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นหากการฉีดครั้งสุดท้ายนานเกิน 5 ปี

   

  -หากไม่เคยฉีดหรือเคยรับวัคซีนแต่ไม่ครบ 3เข็ม หรือไม่ทราบประวัติ และเป็นแผลสะอาด ควรรับการฉีดวัคซีน 2ครั้ง ห่างกัน 4-8สัปดาห์ และฉีดกระตุ้น1เข็ม 6-12เดือนต่อมา

   

  -หากไม่เคยฉีดหรือเคยรับวัคซีนแต่ไม่ครบ 3เข็ม หรือไม่ทราบประวัติ และเป็นแผลสกปรก ควรรับการฉีดอิมมูโนโกลบูลินสำหรับเชื้อบาดทะยัก และรับการฉีดวัคซีน 2ครั้ง ห่างกัน 4-8สัปดาห์ และฉีดกระตุ้น1เข็ม 6-12เดือนต่อมา

   

  ดังนั้นแนะนำคุณ Adisak Saiduangkaew ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูบาดแผล และพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักค่ะ