ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียว สามารถตั้งครรภ์ได้ไหม

  •  NëstlëClüb Sïttïkörn
    สมาชิก
    คนเรามี sex ครั้งเดียวท้องได้ไหม

    สวัสดีครับ คุณ Nestle club 

             การมีเพศสัมพันธ์นั้น หากมีโอกาสที่อสุจิไปปฎิสนธิกับไข่และฝั่งตัวได้ก็มีโอกาสท้องได้ครับ แต่โอกาสมากน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น การคุมกำเนิดต่างๆ ช่วงเวลาของไข่ตกครับ ดังนั้น หากต้องการมีเพศสัมพันธ์แนะนำให้ป้องกันทุกครั้งเพื่อลดโอกาสตั้งครรภ์ ในกรณีไม่พร้อมครับ