ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาปกติ แสดงว่าไม่ท้องใช่ไหมค่ะ?

  •  baka123
    สมาชิก
    ประจําเดือนมาปกติ เลือดออกปกติแสดงว่าไม่ท้องใช่มั้ยคะ
    สวัสดีครับ หากประจำเดือนมาปกติ คือไม่มีการตั้งครรภ์ครับ ตามปกติ รอบเดือนของผู้หญิงจะรอบละ 28-35 วัน ประจำเดือนตามปกติจะมา 2-5 วัน ถ้ามีการตั้งตั้งครรภ์ จะมีการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ตัวอ่อนที่ฝังตัวจะมีการสร้างฮอร์โมน hCG ซึ่งฮอร์โมนนี้จะทำให้ รังไข่สร้าง Estrogen และ Progestin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผนังมดลูกไม่สลายตัว การตั้งครรภ์จึงไม่มีภาวะผนังมดลูกสลายตัว จึงไม่มีประจำเดือน แต่ในกรณีที่ประจำเดือนขาดเดือนไป และหลังจากนั้นมีเลือดออกจากช่องคลอดเลือดนั้นอาจจะไม่ใช่ประจำเดือน แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่น ภาวะแท้ง ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก ถ้าเป็นภาวะอย่างหลังมีอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยครับ