ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 20 ส.ค. มีเพศสัมพันธ์ 26 ส.ค. กินยาคุมฉุกเฉิน 28 ส.ค. วันที่ 3 ก.ย. มีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Oanusra
  สมาชิก
  ประจำเดือนเดือนมาวันที่ 20 สิงหาคม มีเพศสัมพันธ์กันวันที่26 แต่ก็ มีเลือดออกมาเล็กน้อย เหมือนประจำเดือนหยุด ไม่สนิท พอจากนั้น มากินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 28 และประจำเดือนก็มาวันที่3 กันยายน แต่ประจำเดือนจะออกสีดำๆๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ Oanusra,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 20 ส.ค. และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 26 ส.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก อาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้

                       ส่วนเลือดที่ออกมาเล็กน้อยหลังจากมีเพศสัมพันธ์นั้น อาจเป็นเลือดประจำเดือนที่ยังคงค้างอยู่ในมดลูกได้

                       ส่วนการทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 28 ส.ค. แล้วในวันที่ 3 ก.ย. มีเลือดออก เลือดดังกล่าว ถือเป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินได้ ไม่ใช่เลือดประจำเดือนจริงๆ เพราะประจำเดือนเพิ่งมาไปเมื่อ 20 ส.ค.

                        สำหรับการที่จะตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องรอดูประจำเดือนในรอบถัดไปคือประมาณวันที่ 20 ก.ย.ว่าจะมาหรือไม่ หากจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. ประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ