ถามแพทย์

  • ตรวจการตั้งครรภ์ 2 ครั้ง ขีดที่สองขึ้นเป็นจางๆ ทั้ง 2 ครั้ง ถือว่าท้องไหม ควรไปตรวจที่รพ.ไหม

  • พอดีหนูซืัอที่ตรวจมาค่ะ ตรวจเช้าวันที่ 6 ต.ล ผลออกมา ขีดเเรกเข้ม ขีดสองจางมากเป็นเงา ๆ. แล้วประมาณ4โมงเย็นของวันเดียวกันตรวจอีกรอบ ขี้นสองขีดแต่ขีดที่สองก็จางเหมือนเดิม แต่ชัดกว่าเดม จะท้องรึเปล่าค่ะอยากมีมากแล้วถ้าโรงพยาบาลจะซาวเจอไหม เพราะหนูก็อ้วนด้วย
    สวัสดีค่ะ คุณมิว'ววว มิน'นนน @จากที่เล่ามา มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ค่ะ ซึ่งหากไปโรงพยาบาล. แพทย์อาจพิจารณาเจาะเลือดดูว่าตั้งครรภ์หรือไม่ @แต่หากไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล แนะนำให้คุณ มิว'ววว มิน'นนน รออีก 1สัปดาห์แล้วตรวจซ้ำ ผลตรวจจะชัดเจนมากขึ้นค่ะ