ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 3 วันก่อนประจำเดือนมา ตอนนี้ประจำเดือนมาแล้ว จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  ppeachyy
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์ 3 วันก่อนประจำเดือนมา ตอนนี้ประจำเดือนมาแล้ว และหลังจากประจำเดือนมา ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีกเลย แบบนี้ไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ มีเพศสัมพันธ์วันที่ 12 มีนา ประจำเดือนมา 15-19 มีนาค่ะ
  ppeachyy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ppeachyy

  หากหลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ที่เป็นเลือดที่ออกมาตรงกับรอบเดือน คือประมาณ 22-35 วันจากครั้งก่อน ออกมา 3-7 วันแล้วหยุด ไม่มีออกกระปริดกระปรอยระหว่างรอบเดือนอีก ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนตามปกติ ทีบ่่งบอกว่าไม่มีการตั้งครรภ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

  หลังจากนั้น ที่ไมได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็น่าจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์

  อย่างไรก็ตามหากเลือดที่ออกมาครั้งนั้น ไม่ใช่เลือดประจำเดือน แต่เป็นเลือดจากความผิดปกติอื่นๆเช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกมดลูก ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นหากไม่แน่ใจ ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันอีกครั้ง ให้ผลบวกได้ที่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันที่รพ.ค่ะ