ถามแพทย์

  • ท้องไม่ ?

  • เรามีเพศสัมพันใรวันที่ 4 มีนา ใส่ถุง แต่ถุงแตก ไม่รู้ว่ากลั้นในหรือหลั้นนอก แล้วหลังรู้ว่าถุงแตกรีบเข้าห้องน้ำ ล้างกับน้ำอุ่น ล้างได้ประมาน 4-5 นาที แล้วหลังจากนั้น กินนาคุ้มฉุกเฉิด 2 เม็ดเลย ถึงวันนี้ 2 สับดาเต็มๆ ไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติ วันถึงประจำเดือนยังไม่ถึงอีกด้วย ประจำเดือนจะเลือนหรือเปล่า ปกติแล้ว ประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว มีการไทรรอย ภาวะเสียง แต่รู้สึกวัลวง อาการแบบนี้มีโอกาศท้องไม?