ถามแพทย์

 • ท้องเสีย

 • ลูกอายุ 1 ปี 8 เดือน  ท้องเสียวันละ5-6 ครั้งค่ะ  เป็นมา 5-6 วันแร้วค่ะ น้องเป็นอะไรค่ะ ?

  ไม่มีอาการไข้

   สวััสดีคะคุณ ชื่อ' กัญญา น้ะจ้ะ

  ในเด็กอายุ 1 ปี 8 เดือน จะยังมีลำไส้สั้นค่ะ เด็กเริ่มจะกินได้มากขึ้นค่ะ อาจจะมีเรื่องการขับถ่ายบ่อยๆ ได้ค่ะ ปรกติจะถ่ายประมาณ หกครั้งต่อวันค่ะ 

  เด็กกินไม่เล่นได้ไม่ซึมก็ไม่น่ามีอะไรค่ะ

  เด็กจะกินอาหารหรือนมเพียงพอกับที่่ถ่ายออกไปค่ะ

  แต่ถ้าเด็กมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบพาไปพบแพทย์ค่ะ

  นอนมากว่าปรกติ

  รู้สึกไม่สบายตัว ดิ้นทุรนทุราย

  กินนมมาก

  ผิวหนังแห้ง

  1. ตาโหล หรือ กระหม่อมบุ๋ม
  2. ร้องไห้ไม่มีน้ำตา 
  3. ปากแห้ง
  4. ปัสสาวะออกน้อย

  ให้รีบพาไปโรงพยาบาลค่ะ 

  ตอนนี้ให้สังเกตุอาการก่อนได้ค่ะ