ถามแพทย์

  • ที่ตรวจครรภ์

  •  ตัน วีพี
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟนไปตอนวันที่ 25 ตุลาคม ใส่ถุงยางแต่ตอนแรกใส่ถูกด้านแล้งใส่ใหม่ด้านที่ใส่ใหม่ผิดเลยถอดแล้วมาใส่ด้านเดิม แต่ให้แฟนกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ตอนมีเพศสัมพันธ์เสร็จ ประมาน 4 ชมถัดไป ผมควรตรวจตอนหลังมีเพศสัมพันธ์ 14 วัน หรือต้องรอให้แฟนเมนไม่มีก่อนอ่ะคับ ตอนผมมีอะไรกับแฟนแฟนผมประจำเดือนมาได้ 3 วันแล้วคับ ผ่าไฟแดง