ถามแพทย์

  • ขาดประจำเดือน 2เดือน ควรทำอย่างไร

  •  Orawanya Katakaew
    สมาชิก
    เมนไม่มา2เดือนแก้ปัญหายังไงค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Orawanya Katakaew @การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น @กรณีของคุณ Orawanya Katakaew หากมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจทดสอบการตั้งครรภ์ดูก่อนะคะ แต่หากไม่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้รอประจำเดือนเดือนนี้ก่อนนะคะ หากยังไม่มา แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ