ถามแพทย์

 • ทานยารักษาวัณโรคกี่สัปดาห์ จึงจะปลอดภัยไม่มีเชื้อวัณโรคแพร่กระจายใส่ผู้อื่น

 •  Nui09
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอ ผมอยากทราบว่า ทานยารักษาวัณโรคกี่สัปดาห์ขึ้นไปครับ ถึงจะปลอดภัยไม่มีเชื้อวัณโรคแพร่กระจายใส่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราได้ และสามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้..ขอบคุณครับคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nui09,

                  ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการรักษา จะเป็นช่วงที่มีโอกาสแพร่ได้มาก ดังนั้น ส่วนใหญ่แพทย์จะให้หยุดทำงาน และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งได้แก่

                  - การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากการไอและจาม 

                  - ห้ามการจูบ การหอมกับผู้อื่น

                  -  หากในบ้าน มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูง เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กทารกและเล็ก ควรแยกที่อยู่อาศัย

                   - สำหรับผู้อื่นที่อยู่ในบ้างเดียวกัน หากเป็นไปได้ ควรแยกห้องอาศัย และควรแยกการกินอาหาร ไม่ควรใช้ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำร่วมกัน ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว เครื่องสำอาง รวมถึงเสื้อผ้า และควรแยกห้องนอน 

                  - ภายในบ้าน ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้แสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดและความร้อนจะทำลายเชื้อวัณโรคได้ดี

                  - หากไม่จำเป็นไม่ควรออกไปที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า รถโดยสารสาธารณะ

                   เมื่อทานยาครบ 2 สัปดาห์แล้ว จำนวนเชื้อวัณโรคจะลดลง โอกาสในการแพร่เชื้อก็จะน้อยลง ดังนั้นอาจไม่จำเป็นต้องแยกห้องอยู่อาศัย และสามารถไปทำงานได้ แต่ยังไม่ควรทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ควรแยกการใช้จานชามช้อนส้อมร่วม และสำหรับผู้ที่อยู่ภายในบ้านเดียวกัน ยังควรแยกห้องนอนไปก่อน

                    หลังจากทานยาครบ 2 เดือน และตรวจไม่พบเชื้อจากเสมหะแล้ว (ซึ่งแพทย์จะนัดไปติดตามอาการด้วยการตรวจเสมหะและเอ๊กซเรย์ปอด) รวมถึงไม่มีอาการต่างๆ แล้ว เช่น ไอ มีไข้ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด  จึงจะถือว่าเข้าสู่ระยะไม่แพร่เชื้อแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปกติ นอนในห้องเดียวกันกับผู้อื่นได้ และทานข้าวร่วมกันได้ค่ะ