ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 28 เม็ด ถึงเม็ดที่ 8 มีเลือดออกทางช่องคลอด ไม่แน่ใจว่าเลือดอะไร

 •  yimyim
  สมาชิก

  ทานยาคุมแบบ 28 เม็ด ถึงเม็ดที่ 8 มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกัน แล้วตอนเช้ามีเลือดออกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 แล้ว ไม่แน่ใจว่าใช่ประจำเดือนหรือเปล่าค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ yimyim,

                       หากยาคุมกำเนิดที่ทานไม่ใช่การเริ่มทานเป็นแผงแรก โดยทานติดต่อมาระยะหนึ่งแล้ว การมีเลือดออกในระหว่างที่ยังทานยาเม็ที่เป็นฮอร์โมนถือว่าเป็นอาการผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จาก

                       1. เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น เนื่องจากยาคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% โดยเฉพาะหากทานยาไม่ถูกต้อง จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

                      2. มีความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      3. มีโรคอื่นๆ นอกระบบสืบพันธ์ุ เช่น เกร็ดเลือดต่ำ ตับแข็ง ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาละลายลิ่มเลือด เป็นต้น

                    แต่หากเป็นการเริ่มทานยาคุมแผงแรก โดยที่ไม่ได้เริ่มทานในวันแรกที่มีประจำเดือน แต่ได้เริ่มทานในช่วงเวลาอื่นๆ หากเลือดที่ออกเป็นช่วงเวลาที่ประจำเดือนควรจะมา ก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ค่ะ แต่หากได้เริ่มทานยาเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจำเดือนมา และเมื่อทานจนถึงเม็ดที่ 8 มีเลือดออกมาอีกและออกนาน 4 วันดังกล่าว ก็ถือเป็นอาการผิดปกติที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังข้างต้นได้ค่ะ