ถามแพทย์

  • ถ้าทานยาคุมฉุกเฉินครบ 2 เม็ดแล้วมีเลือดออกมา จะทานยาคุมกำเนิดต่อเลยได้ไหม

  •  Kook'Kik Ka De'Daf
    สมาชิก
    ทานยาคุมฉุกเฉิน เม็ดแรก7.30 เม็ดที่2 ต่อจากเม็ดแรก12ชม. อยากทราบว่าถ้าทานยาคุมครบ2เม็ดแล้วมีเลือดออกมาสามารถทานยาคุมธรรมดา28เม็ดต่อเลยได้ไหมค่ะ??

     สวัสดีค่ะ คุณ Kook'Kik Ka De'Daf,

                         หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 7 วัน บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ ซึ่งถือเป็นผลจากยา ไม่ได้เป็นประจำเดือนที่ปกติ ดังนั้นหากเริ่มทานยาคุมกำเนิดหลังจากมีเลือดดังกล่าวมา ยาคุมจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอบ่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้นควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ หรือใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยไปก่อนค่ะ