ถามแพทย์

 • ทานยาคุมครั้งแรกมีโอกาสไข่ตกไหม

 •  NTS22
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูพึ่งเริ่มทานยาคุมครั้งแรกได้ 15 เม็ด มีโอกาสไข้ตกไหมคะ แล้วจะทราบวันไข่ตกได้อย่างไรเพราะประจำเดือนมาไม่ตรงกันเลยในแต่ละเดือน และหากมี พสพ แบบไม่ได้ใส่ถุงยางมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ
  NTS22  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81

  NTS22  พญ.นรมน
  แพทย์

  repeat