ถามแพทย์

 • มีเม็ดเล็กๆ ตรงทอนซิล มันคืออะไร

 • มีเม็ดเล็กๆตรงทอกซินครับอยากทราบว่ามันคืออะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ ภานุวัตน์ จันทีนอก,

                     เม็ดเล็กๆ ที่อยู่ตรงทอนซิล อาจเป็น

                    - นิ่วทอนซิล ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแบคทีเรียและเซลล์ที่ตายแล้ว โดยจะเห็นเป็นกลุ่มหรือก้อนสีเหลืองหรือสีขาว  อาจพบเพียง 1 ก้อนใหญ่เท่าเม็ดข้าวหรือก้อนเล็กๆ หลายก้อน อาจไม่มีอาการใดๆ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีกลิ่นปาก ระคายเคืองคอ และทอนซิลอาจบวมโตขึ้นได้

                     - เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไปติดที่ทอนซิล

                     - เป็นจุดหนองที่ทอนซิล ซึ่งเกิดจากการมีทอนซิลอักเสบ แต่ก็จะมีอาการเจ็บคอมาก กลืนลำบาก มีไข้ ทอนซิลบวมโต สีแดงร่วมด้วย

                      - เป็นเนื้องอกธรรมดาของต่อมทอนซิล พบได้ค่อนข้างน้อย 

                      - มะเร็งของต่อมทอนซิล พบได้น้อยเช่นกัน และส่วนใหญ่จะพบในคนอายุมาก มักมีอาการเจ็บคอมากร่วมด้วย กลืนลำบาก มีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอด้านบวมโต

                       ในเบื้องต้น หากยังไม่อาการอื่นๆ ร่วม คือ เจ็บคอ กลืนลำบาก มีไข้ ก็ให้บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ และควรบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร หากเม็ดดังกล่าวไม่หายไป หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม โดยเฉพาะมีไข้และเจ็บคอ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ