ถามแพทย์

 • ถ้าแฟนเป็นธาลัสซีเมียอัลฟ่า แต่ผมปกติจะสามารถมีลูกได้มั้ยครับ

 •  Poobet
  สมาชิก
  ถ้าแฟนเป็นธาลัสซีเมียอัลฟ่า แต่ผมปกติจะสามารถมีลูกได้มั้ยครับ แล้วลูกจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Poobet,

                       หากแฟนเป็นพาหะธาลัสซีเมียอัลฟ่า คือมีแค่ยีนแฝง ไม่ได้เป็นโรค ได้แก่ อัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (alpha-thal 1 trait) และอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 2 (alpha-thal 1 trait)   และฝ่ายชายปกติดี ไม่ได้เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ทั้งชนิดเบต้าหรืออัลฟ่า ลูกที่เกิดมาก็จะมีโอกาสเป็นพาหะของโรคประมาณ 50% คือมีแค่ยีนแฝงเหมือนแม่ แต่ไม่ได้เป็นโรค ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นมีผลเม็ดเลือดแดงผิดปกติเล็กน้อย ส่วนลูกอีก 50% จะปกติดี ไม่ได้รับยีนแฝงมา

                     แต่หากแฟนเป็นโรคธาลัสซีเมียอัลฟ่า เช่น hemoglonin-H disease, hemoglobin-H constant spring diseaes เป็นต้น ลูกที่เกิดมาจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งหมด ซึ่งจะมีเพียงแค่ยีนแฝงที่ผิดปกติ ไม่ได้เป็นโรคแต่อย่างใด