ถามแพทย์

 • ถ่ายเป็นเลือดสด 2-3 ครั้ง ไม่มีอาการใดๆ กังวล

 •  VonGols
  สมาชิก
  ถ่ายเป็นเลือด2-3ครั้งแล้วคะ กังวลมาก ถ่ายเป็นเลือดสดๆ ไม่มีอาการใดๆก่อนหน้านี้ ถ่ายเป็นเลือดอยู่หลายครั้งคะ กลัวมากคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ VonGols,

                   อาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ที่พบบ่อย มักเกิดจาก

                  1. ริดสีดวงทวาร  เกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดดำที่ทวารหนัก เมื่อออกแรงเบ่ง หรืออุจจาระแข็งครูดกับหลอดเลือด หลอดเลือดก็จะแตกออกทำให้มีเลือดออก โดยจะเป็นเลือดสีแดงสดหยดออกมาพร้อมกับอุจจาระหรือหลังถ่ายอุจจาระ บางรายเลือดอาจมีปริมาณมากได้ แต่มักไม่มีอาการปวดรูทวาร อาจเห็นติ่งเนื้อยื่นออกจากรูทวารขณะที่เบ่งถ่ายได้ ซึ่งสาเหตุ ได้แก่ การมีท้องผูกเป็นประจำ การชอบเบ่งถ่าย นั่งอุจจาระนาน ใช้ยาสวนบ่อย น้ำหนักตัวมาก เป็นต้น

                  2. แผลปริขอบทวารหนัก หากก้อนอุจจาระมีขนาดใหญ่ หรือแข็ง ต้องออกแรงเบ่งมาก ก้อนอุจจาระอาจไปครูดกับเยื่อบุของทวารหนัก ทำให้เกิดเป็นแผล ซึ่งมักมีเลือดสีแดงสดติดออกมากับก้อนอุจจาระหรือติดกระดาษที่ใช้เช็ดก้น และมักมีอาการปวดหรือเจ็บรูทวารหนักร่วมด้วย        

                 สำหรับสาเหตุอื่นๆ นั้นพบได้น้อย และมักมีอาการอื่นๆ ร่วมอีกนอกจากการมีถ่ายอุจจาระปนเลือด เช่น ทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ ภาวะลำไส้ขาดเลือด มีเลือดออกจากหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารที่มีแผลหรือเส้นเลือดโป่งพอง มีติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

                  ในเบื้องต้น ต้องพยายามอย่าให้ท้องผูก และต้องให้ก้อนอุจจาระนิ่ม โดยการดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เน้นทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง จำพวกผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ หรืออาจทานไฟเบอร์สำเร็จรูปเสริม ลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอออล์ ไม่กลั้นหรือเบ่งถ่ายอุจจาระ ฝึกถ่ายให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่านั่งเป็นเวลานานๆ ให้เปลี่ยนอิริยาบทสลับการเดินบ่อยๆ การออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้ถ่ายง่ายขึ้น เป็นต้น

               หากยังคงมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ที่มีปริมาณเลือดมาก หรือมีอาการเจ็บรูทวารมาก หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น มีถ่ายเป็นมูกร่วมด้วย มีท้องเสียสลับกับท้องผูก มีอาการปวดท้องเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ