ถามแพทย์

  • ยุติการตั้งครรภ์เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ได้ฝังยาคุมกำเนิดทันที มีเพศสัมพันธ์ 5 มี.ค. จะท้องไหม

  •  Tis
    สมาชิก
    พอดีไปยุติการตั้งครั้งเมื่อประมานวันที่24มกราไปซาวดูประมาน27มกราคือแท้งครบวันที่24คือฝังยาคุ้มที่รพทันทีหมอบอกเดือนครึ่งถึงจะมีเพศสัมพันได้แต่ประมานวันที่5มีนาเรามีอะไรกันแฟนหลั่งนอก มันประมาเดือนกว่าๆไม่ถึงเดือนครึ่งอย่างที่หมอบอกอยากรู้จะมีโอกาสท้องอีกมัยกังวนมากคะ ช่วยตอบที

    สวัสดีค่ะ คุณ Tis,

                         หากได้ฝังยาคุมกำเนิดหลังจากการยุติการตั้งครรภ์ในวันที่ 24 ม.ค. ยาฝังคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันทีค่ะ ดังนั้น หากผ่านมาจนถึงวันที่ 5 มี.ค. จึงเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ ยาฝังคุมกำเนิดก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้ว โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงประมาณ 0.05% เท่านั้นค่ะ