ถามแพทย์

  • ถามเรื่องปจด

  •  KKarkar7
    สมาชิก
    เดือน12เมนมาวันที่7และมาแบบปกติ ขึ้นเดือนนี้แล้ววันที่13เมนยังไม่มาเคลื่อนมา6วัน เดือน11มีพสพแบบใช้อวัยวะเพศถูๆกันโดยใส่กกนทั้งคู่และก้มีการใช้นิ้วเขี่ยอวัยวะเพศหญิง อยากถามว่าเมนมาแล้วเมื่อเดือนก่อน ตอนนี้มีโอกาสท้องมั้ย และที่เมนเคลื่อนต้องรอถึงเมื่อไหร่ถ้านานกว่านี้ยังสามารถมามั้ย