ถามแพทย์

 • กว่าคนจะแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเดือนเป็นปี ระหว่างนั้นสัตว์อาจจะยังปกติได้ใช่ไหมค่ะ

 •  pp_pp
  สมาชิก
  กว่าคนจะแสดงอาการว่าเป็นโรคอาจนานเป็นเดือนหรือปีถึงจะแสดงอาการออกมา ระหว่างนั้นสัตว์เลี้ยงอาจจะยังเป็นปกติไม่แสดงอาการก็ได้ใช่มั้ยคะ

  สวัสดีคุณ pp_pp 

  ปกติสัตว์ที่ติดเชื้อ จะแสดงอาการภายในสองถึงแปดสัปดาห์ค่ะ 

  แต่สัตว์ที่ติดสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ภายในสิบวันเลยค่ะ 

  ปกติสัตว์จะมีอาการเร็วกว่าคนค่ะ 

  คนปกติอาการแสดง สิบ วันถึงสองปีค่ะ

  ส่วนใหญ่ถ้าสัตว์ที่เรากักไว้ แต่ให้อาหารเหมือนเดิม ไม่มีอาการภายใน สิบวันส่วนใหญ่มักจะไม่ติดค่ะ แต่ก็ต้องสังเกตุต่อค่ะ