ถามแพทย์

  • มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ อยากทราบเป็นจากการตั้งครรภ์หรือไม่

  • ตอนเป็นประจำเดือนกำลังจะหายฉีดยาคุมไว้แล้วปล่อยไว้อาทิตย์กว่า แล้วกลับมามีอะไรกับแฟนแตกในค้ะแล้วมีเลือดไหลจากทางช่องคลอดเป็นน้อยแล้วก็เป็นเกือบวันเลย แล้วจะมีอะไรผิดปกติไหมค้ะ มีสิทธิ์จะตั้งท้องไหมค้ะ อยากรู้ค้ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ น้องหญิง คนซื่อ @การที่มีเลือดออกกระปริดกระปรอย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ภาวะฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลมักพบในวัยรุ่นที่เริ่มมีประจำเดือน หรือวัยใกล้หมดประจำเดือน ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ความเครียด เนื้องอกในมดลูก มดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นต้น @จากที่คุณ น้องหญิง คนซื่อ เล่ามา ยังบอกไม่ได้นะคะว่า เลือดที่ออกทางช่องคลอดที่ผิดปกตินี้เกิดจากสาเหตุใดค่ะ แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ หากไม่ตั้งครรภ์ แล้วยังมีเลือดออกผิดปกติเป็นเวลานาน จึงแนะนำให้ไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคนะคะ