ถามแพทย์

  • ถอดยาคุมแบบฝัง

  •  Tortarn Wcr
    สมาชิก
    หมอครับมีเรื่องปรึกษาครับ พอดีแฟนถอดยาคุมแบบฝังออก โดนระยะที่ใังประมาณหกเดือน แล้วพอถอดยาคุมออก ประจำเดือนยังไม่มาเลยครับ เดือนกว่าแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา แล้วพอซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ตรวจตอนเย็นขึ้นสองขีด แบบนี้มีโอกาสท้องหรือป่าวครับ (แฟนทำงานเกือบทุกวัน นอนไม่เป็นเวลาครับ)