ถามแพทย์

  • ต้องไปฉีดเพิ่มไหม

  •  I Need Your Help.
    สมาชิก
    เรียนคุณหมอสลิลครับ"วัคซีนพิษสุนัขบ้า"สำหรับข้อมูลการฉีดที่ผ่านมานะครับ เคยฉีด pre expose ไป 3 เข็ม (เข็มที่ 3 วันที่ 30 เม.ย. 61) จากนั้นมาตัังแต่เดือน เม.ย.จนถึง ธ.ค.ก็โดนหมาแมวกัดบ่อย เลยฉีดกระตุ้นไปประมาณ 4 เข็ม โดยเข็มล่าสุดที่ฉีดคือ 35 วันที่แล้ว วันนี้โดนแมวข่วนอีกครับ "#ต้องไปฉีดกระตุ้นเพิ่มอีกเข็มไหม" และจากข้อมูลการให้วัคซีนทั้งหมด มัน"#จะป้องกันได้นานเท่าไหร่จนกว่าจะต้องฉีดเข็มใหม่"