ถามแพทย์

  • เอามือที่เลอะน้ำลายสุนัขมาเช็ดเสื้อที่หลัง จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหม

  • คือเมื่อวานพีผมเอามือที่เลอะน้ำลายสุนัขมาเช็ดเสื้อที่หลังผมไม่รู้ว่ามีรอยแดงหรือป่าวผมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมครับผมฉีดกระตุ้นไปแล้ววันที่11พ.ค.61

     สวัสดีค่ะ คุณ นิธิพัฒน์ ความเพียร,

                              การนำมือที่เปื้อนน้ำลายสุนัขมาเช็ดที่บริเวณหลังเสื้อผ้าดังกล่าว โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแทบไม่มี

                              นอกจากนี้ หากเพิ่งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นไปเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 จึงยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นเพิ่มอีกแต่อย่างใดค่ะ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ ยังคงสูงเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดโรคค่ะ