ถามแพทย์

 • ต้องทำยังไง

 • เหงือกมันเหมือนจะอักเสบอะครับ แล้วพอเอาลิ้นไปดุน ก็เหมือนน้ำไหลออกมา เป็นมา4วันละครับปวดมากๆเลย

  สวัสดีค่ะ คุณ อาทิตย์ ชนะกาล,

                  การมีน้ำไหลออกมาจากเหงือกและมีอาการปวด น่าจะเป็นฝีหนอง ซึ่งอาจเป็น

                  1. ฝีที่เหงือก (gingival abscess) สาเหตุอาจมาจากเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่เหงือก ทำให้เกิดการอักเสบและกลายเป็นหนองตามมา

                  2. ฝีปริทันต์ (periodontal abscess) มักเกิดจากการมีโพรงรอบๆ ตัวฟันจากการมีโรคเหงือกอักเสบ (หรือโรคเหงือกปริทันต์) มาก่อน และเมื่อเกิดการอักเสบก็อาจกลายเป็นฝี ซึ่งอาจเกิดการทำลายเนื้อเยื่อและกระดูกรอบๆ ตัวฟันตามมา

                  3. เป็นฝีที่ปลายรากฟันและมีรูเปิดมาที่เหงือก เกิดจากฟันที่ผุจนถึงรากฟัน

                  ดังนั้นแนะนำให้รีบไปพบทันตแพทย์โดยเร็วค่ะ เพื่อดูว่าน้ำที่ไหลออกมาใช่ฝีหรือไม่ และเป็นฝีที่เกิดจากสาเหตุใด จะได้รับการรรักษาให้ตรงจุดค่ะ

                  ในเบื้องต้น ควรรักษาสุขอนามัยในช่องปากให้สะอาดเสมอค่ะ โดยการบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร รวมถึงการแปรงลิ้นด้วย และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงการทานของหวานและการอมลูกอม งดการสูบบุหรี่ ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ1-2 ครั้ง