ถามแพทย์

 • จำเป็นต้องไปฝังยาคุมกำเนิดในช่วงที่มีประจำเดือนไหม

 •  Yumechiiz
  สมาชิก

   อยากทราบว่าจำเป็นต้องไปฝังยาคุมกำเนิดในช่วงที่มีประจำเดือนมั้ยคะ ? 

  สวัสดีค่ะ คุณ Yumechiiz,

                  การฝังยาคุมกำเนิดนั้น ควรฝังภายใน 1-5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฝังจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที อีกทั้งยังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ก่อนที่จะฝังยาคุมกำเนิดค่ะ

                  หากไม่ได้ฝังยาคุมภายใน 5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ต้องรอเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อน ยาฝังจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น หากไม่ได้ฝังยาภายใน 5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนอย่างน้อย 7 วัน และต้องแน่ใจเสียก่อนว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะฝังยาคุมค่ะ