ถามแพทย์

 • มีต่อมไขมันเกิดที่ท่อปัสสาวะได้ไหม

 • ต่อมไขมันเกิดที่ท่อปัสสาวะได้รึป่าวค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐนิดา จันจิรา,

                     ท่อปัสสาวะในผู้หญิงนั้นจะมีความยาวประมาณ 4 เซ็นติเมตร ชั้นในสุดคือเยื่อบุผิว ซึ่งส่วนต้นจะเป็นชนิด urothelium ส่วนปลายจะเป็นชนิด pseudostratified columnar and squamous epithelium 

                     ถัดจากชั้นเยื่อบุผิว จะเป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (fibroelastic tissue) และจะมีเส้นเลือด และเส้นประสาทขนาดเล็กอยู่ด้วย นอกจากนี้ ก็จะมีต่อมผลิตเมือก ชื่อ minor vestibular glands ซึ่งคอยผลิตเมือกมาหล่อลื่นเยื่อบุผิว ซึ่งจะอยู่ตลอดแนวของท่อปัสสาวะ ส่วนบริเวณปลายท่อปัสสาวะ จะมีต่อม periurethral (Skene) glands มาเปิดออก มีหน้าที่ผลิตสารที่ช่วยหล่อลื่นรูเปิดของท่อปัสสาวะ และอาจมีสารที่ช่วยต้านเชื้อโรคด้วย

                     ถัดออกไปก็จะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อเรียบ ส่วนบริเวณรูเปิดของท่อปัสสาวะ จะเป็นกล้ามเนื้อลาย

                     ถัดออกไปก็จะเป็นส่วนของเนื้อเยื่อเกี่ยวกันที่มีเซลล์ไขมันเป็นองค์ประกอบหลัก (fibrofatty tissue) 

                     ดังนั้น ท่อปัสสาวะจึงไม่มีต่อมผลิตไขมัน (sebaceous gland) ซึ่งปกติจะอยู่ที่ผิวหนังค่ะ