ถามแพทย์

 • ต่อมน้ำเหลืองโตสองข้างไม่เท่ากัน เป็นกรคไหลย้อนเกี่ยวกันไหม

 •  weera
  สมาชิก
  มีต่อมน้ำเหลืองขึ้นไต้คางสองข้างเท่ากัน กดแล้วไม่เจ็บแล้วมีอาการเหมือนมีอะไรติดไนคอ เวลาไอจะมีอาการแสบที่คอ ทำไห้ต้องอะแฮ่มๆตลอดเวลา มีอาการเสื่องเปนโรคอะไรไหมครับ เคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อน หรือกรดไหลย้อยเรื้องรัง

  สวัสดีค่ะ คุณ weera

       การที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณช่องปากหรือลำคอ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายในการกำจัดเชื้อได้ตามปกติ ซึ่งอาจทำให้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้คางที่คลำได้ โตขึ้นได้ค่ะ

       ในกรณีที่ไม่ได้มีการบวมแดง หรือกดเจ็บบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คลำได้ แสดงว่าต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นไม่ได้มีการดักเสบใดๆ การโตขึ้นเป็นเพียงการตอบสนองของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรคค่ะ ในกรณีที่ยังมีการอักเสบหรือติดเชื้อในลำคอหรือช่องปากอยู่ ไม่ได้รักษาอาจทำให้ต่อมน้ำเหลืองมีการอักเสบต่อเนื่องไปได้ ดังนั้นหากยังมีอาการคันคอและไออยู่ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาภาวะนี้ด้วยค่ะ

       ในกรณีที่ต่อมน้ำเหลืองที่คลำได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ร่วมกับมีอาการของการอักเสบ เช่น บวม แดง ร้อน กดเจ็บ ควรไปพบแพทย์เพื่อการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมค่ะ