ถามแพทย์

  • เจอก้อนขนาด 1 cm เมื่อ 3 เดือนก่อน เป็นก้อนนิ่มขยับไปมาได้ จะเป็นมะเร็งไหม

  •  Kittipong Mangpramoon
    สมาชิก
    ต่อมน้ำเหลืองโตมา 3 เดือนแล้วครับไม่มีอาการอะไรเลยขนาดก้อนประมาณ 1 เซนครับก้อนนิ่มขยับไปมาได้อยากทราบลักษณะของก้อนร้ายอ่ะครับอย่างเช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ว่าก่อนแข็งหรือนิ่มขยับได้ไหมมะเร็งอื่นๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งอื่นๆต่อมน้ำเหลืองโตมันก็ควรอยู่ในระยะ 3-4 แล้วใช่ไหมครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Kittipong Mangpramoon @ลักษณะก้อนของต่อมน้ำเหลืองที่เกิดจากมะเร็ง จะมีลักษณะแข็ง ไม่ขยับ ก้อนโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว @ส่วนมะเร็งจากโรคอื่นลุกลามมาที่ต่อมน้ำเหลือง ถือว่าเป็นระยะลุกลามที่ไม่ใช่ระยะแรก แต่จะระบุระยะของมะเร็งได้นั้นขึ้นกับชนิดมะเร็งนั้นๆด้วยนะคะ @จากที่คุณ Kittipong Mangpramoon เล่ามาหากก้อนนั้นขนาดคงที่ ไม่มีอาการอื่นๆ สามารถรอดูอาการก่อนได้ค่ะ