ถามแพทย์

  • ตุ่ม

  •  Mind1560
    สมาชิก
    ตุ่มอะไรไม่รู้ออกใต้หัวเห็ดขององคะชาต มันจะเป็นสีแดงๆออกขาวนิดหน่อยเรียงกัน มันเป็นอะไรหรอคับ สาเหตุที่ทำให้เป็นคือไรคับ มีทางหายไหม ?
    สวัสดีค่ะ คุณ Mind1560 ในกรณีที่มีตุ่มบริเวณใต้ต่อปลายองคชาต ในผู้ที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยง อาจเป็นตุ่มที่เกิดจากการระคายเคืองหรือผิวหนังอักเสบ , การติดเชื้อรา, ตุ่มที่เกิดจาก Pearly penile papules เป็นต้น ส่วนกรณีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตุ่มนี้ อาจเป็นจากเชื้อเริม เชื้อหูดหงอนไก่ค่ะ ดังนั้นถ้าคุณ Mind 1560 มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีอาการแสบร้อนบริเวณที่มีตุ่ม คิดว่า น่าจะมีการติดเชื้อได้ค่ะ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค **แต่ถ้าไม่มีอาการผิดปกติใดๆ นอกจากตุ่มตามที่เล่า อาจเป็นตุ่มของ Pearly penile papules ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นตุ่มที่พบในคนปกติได้ ไม่ได้อันตรายใดๆ ค่ะ