ถามแพทย์

 • ตุ่ม

 •  Mind1560
  สมาชิก
  มีตุ่มที่อะวัยยะวะเพศหญิง แต่เปนตุ่มเม้ดเดียว เปนแบบตุ่มน้ำหนองใสๆอะค่ะ มันเป็นอะไรหรอค่ะ แต่หนูบีบมันแตกไปแล้ว มันจะเปนอะไรไมค่ะ ?

  สวัสดีค่ะ

  ตุ่มที่อวัยวะเพศหญิง สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ต่อมไขมันอักเสบ หรือต่อมบาร์โทลินอักเสบ, ฝี, การติดเชื้อเริม, การติดเชื้อหูดหงอนไก่ เป็นต้น

  จากที่คุณ Mind1560เล่ามา หากมีเพียงตุ่มเดียว ไม่มีการแสบร้อน เป็นตุ่มหนองใส อาจเกิดจากต่อมบาร์โทลินอักเสบ ได้ค่ะ สามารถใช้สบู่อ่อนล้างเช้าเย็น ได้ค่ะ อาการจะค่อยๆดีขึ้น

  แต่หากอาการแย่ลง หรือมีตุ่มใหม่เกิดขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ