ถามแพทย์

  • ติดได้ไหมค่ะ

  • ลูกสาว 1 ขวบได้เอาเข็มที่ใช้เติมหมึกปริ้นเตอร์ไปเล่นค่ะ และเห็นที่นิ้วมือเหมือนมีรอยโดนตำ เข็มเป็นแบบเดียวกับเข็มฉีดยาค่ะ แต่ได้สอบถามคนที่ใช้เขาบอกว่าไม่ได้ใช่มาเป็นเดือนแล้วค่ะ หากเข็มนั้นตำคนอื่นมาก่อนแต่ไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนแล้ว และมาตำลูก ลูกจะติด hiv ได้ไหมค่ะ หากคนที่โดนตำมาก่อนมีเชื้อ